เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 61 สัญญา
032/2567 07/05/2567 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายระบบอัจฉริยะสำหรับการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามการโจมตีทางไซเบอร์ จำนวน 1 ระบบ 4,049,000.00 ดูรายละเอียด
030/2567 15/03/2567 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน 14,330,732.45 ดูรายละเอียด
029/2567 15/03/2567 บริษัท เศรษฐศิลป์ จำกัด สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาการวิภาค จำนวน 67 รายการ 1,047,000.00 ดูรายละเอียด
028/2567 17/05/2567 บริษัท กิบไทย จำกัด สัญญาซื้อขายตู้ปลอดเชื้อความปลอดภัยระดับ 3 จำนวน 1 ตู้ 545,000.00 ดูรายละเอียด
027/2567 20/03/2567 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน 170 รายการ 2,034,889.00 ดูรายละเอียด
026/2567 01/03/2567 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 1,745,000.00 ดูรายละเอียด
025/2567 07/03/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส การโยธา 2021 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรวลัยนิวาสเลขที่ 701 อาคารวลัยนิวาส 7 และเลขที่ 1001,1002, และ 1007 อาคารวลัยนิวาส 10 จำนวน 4 หลัง 1,139,000.00 ดูรายละเอียด
024/2567 10/04/2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สัญญาซื้อขายโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 660,000.00 ดูรายละเอียด
023/2567 10/04/2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สัญญาซื้อขายการตรวจคัดกรองโลหิตและส่วนประกอบโลหิต 504,000.00 ดูรายละเอียด
022/2567 06/03/2567 บริษัท แรพพอท จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 1,445,000.00 ดูรายละเอียด
หน้า : ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›
blank