เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 61 สัญญา
078/2567 06/06/2567 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ 8,352,000.00 ดูรายละเอียด
064/2567 23/05/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ สัญญาซื้อขายระบบการเรียนรู้ของเครื่องชั้นสูง (Advance Macchine Learning) จำนวน 1 ระบบ 2,808,000.00 ดูรายละเอียด
063/2567 28/05/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ สัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 4 เครื่อง 2,416,000.00 ดูรายละเอียด
062/2567 30/05/2567 บริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จำกัด สัญญาซื้อขายชุดฉากรับภาพเอ็กซเรย์แบบดิจิทัลทางสัตวแพทย์ จำนวน 1 ชุด 789,000.00 ดูรายละเอียด
060/2567 24/05/2567 บริษัท จิตติ โอ เอ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องอัดอากาศแบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 1,625,000.00 ดูรายละเอียด
058/2567 16/05/2567 บริษัท ที อี คิว จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องล้างพาสเจอร์ไรส์เซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2,370,000.00 ดูรายละเอียด
056/2567 09/05/2567 บริษัท เจ เค อินเตอร์เมด จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องเชื่อมต่อสายถุงโลหิตอัตโนมัติ (Automatic sealer) จำนวน 1 เครื่อง 600,000.00 ดูรายละเอียด
055/2567 14/05/2567 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนหาเส้นเลือด (Superficial Veins) จำนวน 4 เครื่อง 500,000.00 ดูรายละเอียด
054/2567 15/05/2567 บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulator) จำนวน 9 เครื่อง 1,780,000.00 ดูรายละเอียด
053/2567 08/05/2567 บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิช เฟอร์นิเจอร์ จำกัด สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 914,500.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  1 2 3 >  Last ›
blank