เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 61 สัญญา
052/2567 17/05/2567 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 590,000.00 ดูรายละเอียด
051/2567 08/05/2567 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 606,690.00 ดูรายละเอียด
050/2567 09/05/2567 บริษัท โปร เอวี จำกัด สัญญาซื้อขายสัญญาณภาพ ขนาด 4,000 Ansiluments WXGA จำนวน 70 เครื่อง 2,831,911.00 ดูรายละเอียด
049/2567 14/05/2567 บริษัท ลีดเดอร์ โปรดักส์ จำกัด สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 6 รายการ 5,204,000.00 ดูรายละเอียด
048/2567 14/05/2567 บริษัท จรัญเอสโซซิเอส จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องวัดจุดหลอมเหลว จำนวน 10 เครื่อง 320,000.00 ดูรายละเอียด
047/2567 13/05/2567 บริษัท เอ็นวายอาร์ ไซแอนติฟิก จำกัด สัญญาซื้อขายตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator) จำนวน 6 รายการ 123,644.86 ดูรายละเอียด
046/2567 15/05/2567 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จำกัด สัญญาซื้อขายชุดตู้อัตโนมัติในการให้บริการผู้ป่วย (kiosk) จำนวน 3 ชุด 600,000.00 ดูรายละเอียด
045/2567 14/05/2567 บริษัท จิตติ โอ เอ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องฉายสัญญาณภาพแบบ Laser ขนาด 5,200 Ansiluments UXGA จำนวน 12 เครื่อง 1,978,800.00 ดูรายละเอียด
044/2567 09/05/2567 บริษัท พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential Blood Cell Counter) จำนวน 50 เครื่อง 609,000.00 ดูรายละเอียด
043/2567 07/05/2567 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด สัญญาซื้อขายชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด 5,149,964.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  < 1 2 3 4 >  Last ›
blank