เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 27 สัญญา
017/2567 05/02/2567 บริษัท ไบโอเซน จำกัด สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน 2,163,000.00 ดูรายละเอียด
016/2567 06/02/2567 บริษัท พราว เทคโนเวชั่น จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบห้องผ่าตัด Phase 1 ทั้งหมด 7 ห้อง จำนวน 1 งาน 713,900.00 ดูรายละเอียด
015/2567 29/01/2567 บริษัท ที อี คิว จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบค่ามาตรฐานแผนกหน่วยจ่ายกลาง(CSSD)ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 20 เครื่อง 1,900,000.00 ดูรายละเอียด
014/2567 26/01/2567 บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Dextran 70 0.1%+ Hypromellose 0.3% ophthalmic solution 0.8 ml unit dose จำนวน 8,000 กล่อง) 1,024,000.00 ดูรายละเอียด
013/2567 20/12/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครการปิโตรเลียม สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1 รายการ 1,755,000.00 ดูรายละเอียด
012/2567 27/12/2566 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา จำนวน 6 รายการ) 10,727,820.00 ดูรายละเอียด
011/2567 25/12/2566 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Carmellose sodium 500 mg/100 ml+glycerol 1 g/100 ml+hyaluronate sodium 100 mg/100ml eye drops,solution,0.4ml unit dose )จำนวน 5,000 กล่อง 1,995,550.00 ดูรายละเอียด
010/2567 13/12/2566 บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด สัญญาซื้อขายสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30 % และโซดาไฟชนิดสารละลาย 50% 1,695,522.00 ดูรายละเอียด
009/2567 13/12/2566 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(วัสดุสำนักงาน คลังวัสดุกลาง ส่วนอาคารสถานที่) จำนวน 74 รายการ 388,454.50 ดูรายละเอียด
008/2567 01/11/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ออนิ่ง (1995) สัญญาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณร้านค้าชุมชน โรงอาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,110,888.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  < 1 2 3 > 
blank