เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 61 สัญญา
042/2567 09/05/2567 บริษัท เจ เค อินเตอร์เมด จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องฉายแสงยูวีเพื่อกำจัดเชื้อรคปนเปื้อนในส่วนประกอบของโลหิต จำนวน 1 เครื่อง 1,790,000.00 ดูรายละเอียด
041/2567 03/05/2567 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง พร้อมหัวตัดชนิด 25+G จำนวน 165 ชุด 2,339,287.50 ดูรายละเอียด
040/2567 09/05/2567 บริษัท ดีแมสเทค จำกัด สัญญาซื้อขายหุ่นจำลองสำหรับการเรียนด้านกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 1 ชุด 3,600,000.00 ดูรายละเอียด
039/2567 15/05/2567 บริษัท สยามเดนท์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศรีษะแบบดิจิทัลพร้อมถ่ายภาพรังสีระบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 3,149,000.00 ดูรายละเอียด
038/2567 15/05/2567 บริษัท โปร เอวี จำกัด สัญญาซื้อขายไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา จำนวน 1 ระบบ 575,211.00 ดูรายละเอียด
037/2567 17/05/2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์ สัญญาซื้อขายเครื่องมือปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ จำนวน 3 รายการ 516,000.00 ดูรายละเอียด
036/2567 02/05/2567 บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวิเคราะห์พยาธิสภาพกระจกตาดำ (Specular Microscope) จำนวน 1 เครื่อง 1,350,000.00 ดูรายละเอียด
035/2567 21/04/2567 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ 667,680.00 ดูรายละเอียด
034/2567 09/05/2567 บริษัท โซวิค จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง 930,000.00 ดูรายละเอียด
033/2567 26/04/2567 บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 รายการ 1,500,000.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
blank