เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 214 สัญญา
218/2566 18/05/2566 บริษัท ฟิตเนส เอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Wachine Weight) จำนวน 1 ชุด 2,550,000.00 ดูรายละเอียด
215/2566 11/05/2566 บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ชุด 2,372,000.00 ดูรายละเอียด
214/2566 15/05/2566 บริษัท สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา(งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ำและปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) 15,900,000.00 ดูรายละเอียด
213/2566 08/05/2566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ สัญญาซื้อขายระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ จำนวน 1 ระบบ 754,000.00 ดูรายละเอียด
212/2566 15/05/2566 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 รายการ 3,112,112.00 ดูรายละเอียด
211/2566 28/04/2566 บริษัท ซุปเปอร์ เอส เทคโนโลยี จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์บอร์ดและป้ายแสดงผลโฆษณาชนิดแอลอีดี จำนวน 1 ระบบ 300,000.00 ดูรายละเอียด
210/2566 03/05/2566 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 1 2,165,000.00 ดูรายละเอียด
209/2566 28/04/2566 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด สัญญาซื้อขายตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 รากยการ 5,580,000.00 ดูรายละเอียด
208/2566 18/04/2566 บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัญญาซื้อขายเสาน้ำเกลือ จำนวน 62 เสา 880,400.00 ดูรายละเอียด
207/2566 12/04/2566 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 1,881,000.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  1 2 3 >  Last ›
blank