เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 017/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 017/2567
สัญญาลงวันที่ 05/02/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 05/05/2567
วงเงินสัญญา 2,163,000.00 บาท
งวดงาน 36 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน
รายละเอียดรายการ สัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ไบโอเซน จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 3 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank