เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 056/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 056/2567
สัญญาลงวันที่ 09/05/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 06/09/2567
วงเงินสัญญา 600,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาซื้อขายเครื่องเชื่อมต่อสายถุงโลหิตอัตโนมัติ (Automatic sealer) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดรายการ สัญญาซื้อขายเครื่องเชื่อมต่อสายถุงโลหิตอัตโนมัติ (Automatic sealer) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เจ เค อินเตอร์เมด จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 2 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank