เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 021/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 021/2567
สัญญาลงวันที่ 09/02/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 10/02/2567
วงเงินสัญญา 515,000.00 บาท
งวดงาน 12 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างงานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างงานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank