เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 029/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 029/2567
สัญญาลงวันที่ 15/03/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2568
วงเงินสัญญา 1,047,000.00 บาท
งวดงาน 18 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาการวิภาค จำนวน 67 รายการ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาการวิภาค จำนวน 67 รายการ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เศรษฐศิลป์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank