เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 015/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 015/2567
สัญญาลงวันที่ 29/01/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 29/01/2568
วงเงินสัญญา 1,900,000.00 บาท
งวดงาน 4 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบค่ามาตรฐานแผนกหน่วยจ่ายกลาง(CSSD)ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบค่ามาตรฐานแผนกหน่วยจ่ายกลาง(CSSD)ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 20 เครื่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ที อี คิว จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank