เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 016/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 016/2567
สัญญาลงวันที่ 06/02/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 05/02/2568
วงเงินสัญญา 713,900.00 บาท
งวดงาน 3 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบห้องผ่าตัด Phase 1 ทั้งหมด 7 ห้อง จำนวน 1 งาน
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบห้องผ่าตัด Phase 1 ทั้งหมด 7 ห้อง จำนวน 1 งาน
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท พราว เทคโนเวชั่น จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank