เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 019/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 019/2567
สัญญาลงวันที่ 27/02/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 02/04/2568
วงเงินสัญญา 63,680,000.00 บาท
งวดงาน 10 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 2 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank