เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 012/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 012/2567
สัญญาลงวันที่ 27/12/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 10,727,820.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา จำนวน 6 รายการ)
รายละเอียดรายการ 1.ยา Semaglutide 7 mg tablet จำนวน 9,000 เม็ด 2.ยา Semaglutide 14 mg tablet จำนวน 6,000 เม็ด 3.ยา Empagliflozin 12.5 mg+Metformin Hcl 1000 mg Film Coated Tablet จำนวน 36,000 เม็ด 4.ยา Semaglutide 1.34 mg/1mL solution for injection, 3mL prefilled pen จำนวน 600 หลอด 5.ยา Teriparatide 600 Mcg/2.4 ml solution for injection,2.4 ml prefilled pen จำนวน 100 ด้าม 6.ยา Olodaterol 2.5 mcg/1 dose+Tiotropium 2.5 mcg/1 dose inhalation solution, 60 doses actuation จำนวน 400 กล่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 6 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank