เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 009/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 009/2567
สัญญาลงวันที่ 13/12/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 388,454.50 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(วัสดุสำนักงาน คลังวัสดุกลาง ส่วนอาคารสถานที่) จำนวน 74 รายการ
รายละเอียดรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(วัสดุสำนักงาน คลังวัสดุกลาง ส่วนอาคารสถานที่) จำนวน 74 รายการ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 3 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank