เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 033/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 033/2567
สัญญาลงวันที่ 26/04/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 27/04/2567
วงเงินสัญญา 1,500,000.00 บาท
งวดงาน 4 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 รายการ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank