เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 025/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 025/2567
สัญญาลงวันที่ 07/03/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 05/07/2567
วงเงินสัญญา 1,139,000.00 บาท
งวดงาน 16 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรวลัยนิวาสเลขที่ 701 อาคารวลัยนิวาส 7 และเลขที่ 1001,1002, และ 1007 อาคารวลัยนิวาส 10 จำนวน 4 หลัง
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรวลัยนิวาสเลขที่ 701 อาคารวลัยนิวาส 7 และเลขที่ 1001,1002, และ 1007 อาคารวลัยนิวาส 10 จำนวน 4 หลัง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอส การโยธา 2021
ระยะเวลารับประกัน 2 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank