เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 014/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 014/2567
สัญญาลงวันที่ 26/01/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 1,024,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Dextran 70 0.1%+ Hypromellose 0.3% ophthalmic solution 0.8 ml unit dose จำนวน 8,000 กล่อง)
รายละเอียดรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Dextran 70 0.1%+ Hypromellose 0.3% ophthalmic solution 0.8 ml unit dose จำนวน 8,000 กล่อง)
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 6 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank