เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 008/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 008/2567
สัญญาลงวันที่ 01/11/2566
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 29/02/2567
วงเงินสัญญา 2,110,888.00 บาท
งวดงาน 4 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณร้านค้าชุมชน โรงอาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณร้านค้าชุมชน โรงอาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ออนิ่ง (1995)
ระยะเวลารับประกัน 2 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank