เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 027/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 027/2567
สัญญาลงวันที่ 20/03/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2568
วงเงินสัญญา 2,034,889.00 บาท
งวดงาน 18 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน 170 รายการ
รายละเอียดรายการ สัญญาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน 170 รายการ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 0 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank