เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 020/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 020/2567
สัญญาลงวันที่ 21/02/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 30/09/2567
วงเงินสัญญา 4,654,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Atorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 390,000 เม็ด
รายละเอียดรายการ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ยา Atorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 390,000 เม็ด
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 6 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank