เข้าสู่ระบบ
 

รายละเอียดข้อมูลสัญญา เลขที่ 022/2567

 
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่สัญญา 022/2567
สัญญาลงวันที่ 06/03/2567
วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุ 04/06/2567
วงเงินสัญญา 1,445,000.00 บาท
งวดงาน 1 งวด
ชื่อรายการตามสัญญา สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดรายการ สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท แรพพอท จำกัด
ระยะเวลารับประกัน 2 ปี 0 เดือน
วันสิ้นสุดสัญญา
blank