เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 167 สัญญา
171/2563 26/08/2563 บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดธรรมดา ตอนเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 570,000.00 ดูรายละเอียด
169/2563 14/08/2563 บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1,3 และ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,100,000.00 ดูรายละเอียด
168/2563 03/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทองสรรพกิจ สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 150 อาคารเรียนรวม 1,3,5,7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,490,000.00 ดูรายละเอียด
167/2563 31/07/2563 บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์แผนกโภชนาการ จำนวน 26 รายการ 16,000,000.00 ดูรายละเอียด
166/2563 21/07/2563 บริษัท เฟิรส์ เคมีคอล 2014 จำกัด สัญญาจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก 400,000.00 ดูรายละเอียด
165/2563 22/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี สัญญาซื้อขายเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด 830,000.00 ดูรายละเอียด
164/2563 20/07/2563 บริษัท เอียด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด สัญญาจ้างก่อสร้างงานระบบครัวสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ติดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17,500,000.00 ดูรายละเอียด
163/2563 23/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครนวกิจ สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,820,000.00 ดูรายละเอียด
162/2563 08/07/2563 บริษัท จิตติ โอ เอ จำกัด สัญญาซื้อขายระบบประกาศกลุ่มอาคารเรียนรวม 1,3,4,5 และ 7 จำนวน 1 ระบบ 555,000.00 ดูรายละเอียด
161/2563 09/07/2563 บริษัท เฟรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาซื้อขายระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ จำนวน 1 ระบบ 105,800,000.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  1 2 3 >  Last ›
blank