เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 149 สัญญา
154/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณพงค์คอนสตรัคชั่น สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ2,3,4(หอพักนักศึกษาหญิง) จำนวน 3 อาคาร และอาคารลักษณานิเวศ5 (หอพักนักศึกษาชาย) จำนวน 1 อาคาร 14,356,900.00 ดูรายละเอียด
150/2563 24/06/2563 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า 265,000.00 ดูรายละเอียด
149/2563 23/06/2563 บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบปั๊มสูบน้ำและระบบควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 520,000.00 ดูรายละเอียด
148/2563 08/06/2563 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 1,235,000.00 ดูรายละเอียด
147/2563 02/06/2563 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด สัญญาซื้อขายชุดหุ่นฝึกทะษะทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด 1,410,000.00 ดูรายละเอียด
146/2563 04/06/2563 บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด สัญญาเช่าครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 จำนวน 1 งาน 33,750,000.00 ดูรายละเอียด
145/2563 05/06/2563 บริษัท เกท์ทิงเก (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 12 เครื่อง 19,300,000.00 ดูรายละเอียด
144/2563 05/06/2563 บริษัท เกท์ทิงเก (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 7 เครื่อง 13,300,000.00 ดูรายละเอียด
143/2563 10/06/2563 บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด สัญญาซื้อขายระบบการเรียนการสอนทางไกล(Telemedicine) 9,300,000.00 ดูรายละเอียด
142/2563 01/06/2563 บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สัญญาซื้อขายปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ(Personal Air Sampling Pump)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 ชุด 880,000.00 ดูรายละเอียด
หน้า :  1 2 3 >  Last ›
blank