เข้าสู่ระบบ
 

สืบค้นข้อมูลสัญญา

 
ปีงบประมาณ :
เลขที่สัญญา :
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง :
 
ชื่อรายการตามสัญญา :
 
รายละเอียดรายการ :
 
 

จำนวนสัญญา 1 สัญญา
3/2563 08/10/2562 บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด สัญญาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 41,150,000.00 ดูรายละเอียด
blank